» ANA SAYFA » Trafik İşaretleri » Trafik Tanzim İşaretleri

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

 • (TT-1) Yol Ver
 • (TT-2) Dur
 • (TT-3) Karşıdan Gelene Yol Ver
 • (TT-4) Girişi Olmayan Yol
 • (TT-5) Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
 • (TT-6) Motorsiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
 • (TT-7) Motorsiklet Giremez
 • (TT-8) Bisiklet Giremez
 • (TT-9) Mopet Giremez
 • (TT-10A) Kamyon Giremez
 • (TT-10B) Otobüs Giremez
 • (TT-11) Treyler Giremez
 • (TT-12) Yaya Giremez
 • (TT-13) At Arabası Giremez
 • (TT-14) El Arabası Giremez
 • (TT-15) Traktör Giremez
 • (TT-16A) Belirli Miktarlardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez
 • (TT-16B) Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez
 • (TT-17) Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez
 • (TT-18) Motorlu Taşıt Giremez
 • (TT-19) Taşıt Giremez
 • (TT-20) Genişliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
 • (TT-21) Yüksekliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
 • (TT-22) Uzunluğu ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
 • (TT-23) Dingil Başına ... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
 • (TT-24) Yüklü Ağırlığı ... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez
 • (TT-25) Öndeki Taşıt ... Metreden Daha Yakın Takip Edilemez
 • (TT-26A) Sağa Dönülemez
 • (TT-26B) Sola Dönülemez
 • (TT-26C) U Dönüşü Yapılamaz
 • (TT-27) Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
 • (TT-28) Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
 • (TT-29) Azami Hız Sınırlaması
 • (TT-30) Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
 • (TT-31) Gümrük (Durmadan Geçmek Yasaktır)
 • (TT-32) Bütün Yasaklama Kısıtlamaların Sonu
 • (TT-33) Hız Sınırlaması Sonu
 • (TT-34A) Geçme Yasağı Sonu
 • (TT-34B) Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
 • (TT-35A) Sağa Mecburi Yön
 • (TT-35B) Sola Mecburi Yön
 • (TT-35C) İleri Mecburi Yön
 • (TT-35D) İleri ve Sağa Mecburi Yön
 • (TT-35E) İleri ve Sola Mecburi Yön
 • (TT-35F) Sağa ve Sola Mecburi Yön
 • (TT-35G) İleriden Sağa Mecburi Yön
 • (TT-35H) İleriden Sola Mecburi Yön
 • (TT-36A) Sağdan Gidiniz
 • (TT-36B) Soldan Gidiniz
 • (TT-36C) Her İki Yandan Gidiniz
 • (TT-37) Ada Etrafında Dönünüz
 • (TT-38A) Mecburi Bisiklet Yolu
 • (TT-38B) Mecburi Bisiklet Yolu Sonu
 • (TT-39A) Mecburi Yaya Yolu
 • (TT-39B) Mecburi Yaya Yolu Sonu
 • (TT-40A) Mecburi Atlı Yolu
 • (TT-40B) Mecburi Atlı Yolu Sonu
 • (TT-41A) Mecburi Asgari Hız
 • (TT-41B) Mecburi Asgari Hız Sonu
 • (TT-42A) Zincir Takmak Mecburidir
 • (TT-42B) Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
 • (TT-43A) Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İçin Mecburi Yön
 • (TT-43B) Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İçin Mecburi Yön
 • (TT-43C) Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İçin Mecburi Yön
ETİKETLER